Amatör Telsiz Sınavı -1

Amatör Telsiz Sınavı -1 Başarılar dilerim. Sınavı bitirdikten sonra, sonunuz burada görünecektir.

1. ECC ne anlama gelmektedir?
2. HAREC belgesinin Türkiye’de hangi sınıfı Amatör Telsizcilik Belgesine karşılık gelmektedir?
3. IARU’nun açılımı nedir?
4. CEPT’ in hangi tavsiye kararı Amatör İstasyonların CEPT ve CEPT üyesi olmayan ülkelerde sadece geçici olarak kullanılmasını göz önüne alır?
5. Yürürlükteki yönetmeliğe göre, Amatör Telsizcilere verilen çağrı işareti kaç bölümden oluşur?
6. ITU’ nun amacı nedir?
7. CEPT’ in hangi tavsiye kararı uyumlaştırılmış Amatör Radyo Sınavı Sertifikası düzenlemelerini mümkün kılar?
8. Amatör Telsizcilik Sertifikası hangi dillerde düzenlenmelidir?
9. Amatör Telsizcilik Belgesinde hangi bilgiler aranmaz?
10. ITU Telsiz Regülasyon Kitabının hangi bölümü Amatör Telsiz düzenlemelerini içerir?
11. CEPT ECC 89 raporu neyi tanımlar?
12. ITU’ nun 25. maddesi neyi kapsar?
13. ITU’ nün açılımı nedir?
14. Uluslararası düzenlemelerde CEPT’ e göre kaç çeşit Amatör Radyo Lisansı vardır?
15. CEPT’ in T/R 61- 01tavsiyesine göre Amatör Telsizcilik Belgesine sahip olan yabancılar, ülkemizde 3 aydan az süre ile kaldıkları zaman kendi çağrı işaretini nasıl kullanmalıdır?
16. Greenwich’de tarih 12 Haziran 2006 Salı ve saat 23:30 iken 25 derece doğu boylamında bir yerde tarih ve saat nedir?
17. RST raporunda okunabilirlik karşı istasyona 5 olarak bildirildiğinde ne anlam ifade eder?
18. Herhangi bir amatör bantta dinleme yaparken karşı taraftan “Burası TA2CP” gibi bir çağrı duyduğunuzda bu çağrının aşağıdaki merkezlerden hangisinden yapıldığını anlarsınız?
19. Telsiz-telgraf haberleşmesinde QTR kısaltması aşağıdaki sorulardan hangisini ifade eder?
20. Amatörlerin belirli zamanlarda yaptıkları yarışmaların (Contest) gayesi nedir?
21. Amatör telsiz çalışmalarında CW kısaltmasının anlamı nedir?
22. Pile-up (yığılma) terimi radyo amatörlüğünde ne anlama gelir?
23. Radyo haberleşmesi yapılırken kullanılan kısaltmalardan AR kısaltması neyi anlatır?
24. Radyo haberleşmesi yapılırken kullanılan kısaltmalardan CQ kısaltması ne amaçla kullanılır?
25. IARU Region-1 düzenlemesine göre aşağıdaki frekanslardan hangisinde FM modunda haberleşme yapılması hatalı olur?
26. Amatör tekrarlayıcı (Repeater/Röle) istasyonları ne amaçla kullanılır?
27. Genel olarak herhangi bir frekans üzerinde göndermeye geçmeden önce hangi Q kodu kullanılır?
28. 144.0-144.1 MHz’de sınırlandırılmış bantta hangi yayın modlarına izin verilir?
29. Bir telsiz operatörü CW modunda gönderme yaparken aşağıdakilerden hangisine dikkat etmelidir?
30. QRS kodunun anlamı nedir?
31. Uluslararası fonetik alfabeye göre AE6JTK’ nın hecelemesi ne şekilde yapılır ?
32. Telsiz telefon haberleşmesinde uluslararası kurallara göre tehlike anında yapılan çağrı aşağıdakilerden hangisi ile başlamaktadır?
33. Uluslararası amatör radyo haberleşmelerinde hangi uluslararası saat sistemi kullanılır?
34. Simplex çalışma sisteminde, aynı anda :
35. Yaklaşık 5000 mil uzaklıkta radyo iletişimi yapmadan önce anten yönünün bulunmasında hangi harita türü kullanılmaktadır?
36. Duran dalga oranı (SWR) aşağıdakilerden hangisi olamaz?
37. Besleme hattı tiplerinden biri olan çıplak iki telli hat, izolatör çubukları ile sabit mesafede tutulurlar. İki tel arasındaki mesafe aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?
38. 1 W ve 1 Mohm „luk bir dirençten geçirilebilecek maksimum akım asağıdakilerden hangisidir?
39.
40.
41. Girişine 10 kilohertz frekansında bir sinyal verilen bir frekans katlayıcıdan 120 Kilohertzlik bir çıkış isteniyorsa, aşağıdaki devrelerden hangisine ihtiyaç duyulur?
42. SWR değerlerindeki düzensiz değişikliklerle ne gösteriliyor olabilir?
43. Bir süperheterodin alıcı 880 Khz‟e ayarlanmıştır. Alıcının ara frekansı 455 Khz olduğuna göre lokal osilatör frekansı aşağıdakilerden hangisidir?
44. Bir SSB vericisinin çıkış katında hangi yükselteç türü kullanılır?
45. 455 Khz ara frekanslı bir alıcı, 3775 Khz’i dinlemek üzere ayarlanmıştır. Lokal osilatör frekansı sinyal frekansından büyük olduğunda bu alıcının hayal frekansı (image frequency) nedir?
46. Bir SSB vericisinin dengeli modülatör çıkışında aşağıdakilerden hangileri vardır?
47. Bir yarım dalga anteninin boyu 7.5 metredir.Bu antenin yaklaşık rezonans frekansı nedir?
48. Bir verici istasyonun frekansı yerine bazen bir uzunluk verilir. Metre cinsinden verilen bu uzunluk aşağıdakilerden hangisinin ölçüsüdür?
49. 10 MHz’de rezonansa gelen çeyrek dalga bir antenin boyu yaklaşık olarak aşağıdakilerden hangisidir?
50.

Yorumlar

  1. teşekkür ederim ayın yedisinde pazartesi sınavım var umarım iyi geçer teknik sorular biraz sıkıntılı bazı işletme sorularını da her nedense karıştırıyorum

  2. Hazırladığınız metin ve testler için teşekkür ederim.”Simplex çalışma sisteminde, aynı anda : ile başlayan soruda kıyı emniyetin testinde de cevap “Tek frekans kullanılır, haberleşme çift yönlüdür” olmasına rağmen buradaki “testte Tek frekans kullanılır, haberleşme tek yönlüdür” cevabı doğru çıkmakta

  3. Emeğiniz için teşekkürler.
    Gerçek sınavda da buradaki gibi A sınıfını alırım umarım.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa Dön